OVER ONS

Toneelgroep Pulhoeveke

OVER ONS

 

Work hard, play hard

 

  

Bij een theatervoorstelling komt heel wat meer kijken dan een groep acteurs en een regisseur. Ook achter de schermen is er heel wat werk te verzetten en draaien heel wat mensen mee.

 

Om te beginnen moet er natuurlijk een stuk gekozen worden. Dat wil zeggen dat je op voorhand een aantal stukken moet lezen. Het leescomité staat hiervoor in. In overleg met de spelers en de regisseur wordt de knoop doorgehakt door het bestuur van de theatervereniging.

 

Eens dat gedaan is, kan het echte werk van start gaan. Affiches, toegangskaarten, programmaboekjes en reclamefolders kunnen ontworpen en gedrukt worden. Die moeten dan zo snel mogelijk worden verspreid. Er wordt een flyertocht georganiseerd, de affiches worden op goed zichtbare plaatsen opgehangen, … Er moet dus met andere woorden veel publiciteit worden gemaakt, waarvoor bijvoorbeeld ook sociale media ingeschakeld en de lokale pers aangeschreven wordt.

 

Ondertussen is de acteursgroep volop aan het repeteren, en wordt zo stilaan duidelijk welke attributen, kostumes, geluidsfragmenten, videobeelden,… nodig zijn. Die moeten ook zo snel mogelijk worden verzameld, zodat de spelers tijdens de repetities aan de kledij en attributen gewoon kunnen worden. Iedereen gaat op zolder snuffelen om te zien of er iets bruikbaars te vinden is. Als er zaken zijn waar we niet zelf voor kunnen zorgen, gaan we die huren bij bijvoorbeeld professionele theatergezelschappen. Daarnaast wordt met de regisseur overlegd in welk decor hij zijn stuk wil plaatsen. Decorstukken worden opnieuw gezocht, gehuurd of door onze eigen ploeg in elkaar getimmerd.

 

Naarmate de voorstellingen naderen stijgt de spanning. Voor het eerst wordt gerepeteerd met muziek en belichting, waarvoor we een beroep doen op de vakkundige kennis van onze vrijwilligers.

 

Wanneer het dan eindelijk zover is, staat dan nog een hele equipe in voor de tekststeun, de decorwissels, de begeleiding van de acteurs, de ontvangst van de toeschouwers aan de kassa, de verkoop van de programmaboekjes,… De coördinatie van het hele gebeuren ligt in handen van de productieleider. Hij is het centrale aanspreekpunt, en zorgt ervoor dat de interne communicatie vlot verloopt. Hij delegeert de taken, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Vaak staat er dus een groter team achter de coulissen, dan op de scène…

Onze Bestuursleden

Eric Van Lint

secretaris

0472 507 351

Jos Geerts

voorzitter

0475 434 512

Rene Andries

raadslid

0496 905 646

Bruno Timp

regisseur

0479 367 070

Paul Govaerts

verantwoordelijke techniek

0473 733 473

Pat Van Uffel

raadslid

0475 355 141

Davy De Rijbel

webmaster

0485 622 976

Andries Rene

Gijsels Tinne

Timp Bruno

Antonissen Marcel

Govaerts Bernadette

Timp Marcel

Bosmans Paul

Govaerts Paul

Timp Jeroen

Brijssinck Bea

Helssen Vic

Van den Bergh Leo

Claes Marcel

Hooyberghs Jef

Van den bergh Sonja

De Ridder Wiske

Hooyberghs Nele

Van Gool Sarah

De Rijbel Davy

Janssens Anny

Van Hoof Guy

Declercq Ineke

Jochem Jill

Van Lint Eric

Dendunnen Gill

Joostens Marcelle

Van Ransbeeck Joachim

D'haenens Alice

Joostens Mieke

Van Uffel Guy

Driesen Peggy

Kenis Theo

Van Uffel Pat

Drubbel Guido

Ogiers Lotte

Verbelen Kevin

Dupré Ellen

Op de Beeck Marleen

Waes Wim

Fransens Chris

Schamp Marc

Wyninckx Walter

Geerts Jos

Regemeutter Francis

ONZE ACTIEVE LEDEN

 

Onze sterren